Šachta Adamováků

V Šachtě adamováků pracovali v roce 1954 speleologové ZK ROH ADAST Adamov a od roku 1968 zde probíhaly průzkumné práce realizované Ostrovskou skupinou. Dokumentace provedených prací ani informace o dosažených výsledcích se nezachovaly. Práce měly zřejmě jen orientační charakter - kontrolní sondy v koncových bodech jeskyně.