Ostrovská propast

První průzkum Ostrovské propasti provedl J.Wankel, který se roku 1861 snažil s dělníky Kolmačkou a Fialou proniknout do hlubin. Dostali se do hloubky 10,5m k místu, z něhož házené kameny svým hřmotem prozrazovali přítomnost velké prostory. O tři roky později chtěl proniknout do podzemí M. Kříž, nalezl však propast v hloubce tří metrů ucpanou nánosem štěrku, písku, roští a slámy.

Při průzkumu roku 1907 pročistili dělníci J. Klusák a J. Štrajt na podnět K. Absolona propast a zúžené místo natolik, že se podařilo proniknout na okraj další propasti, ve které se závaží zastavovalo v hloubce 16m. Teprve ve dnech 13.-14.7.1909 výprava K. Kubaska a G. Nouaskha dosáhla dna v hloubce 38m.

Poslední průzkum lokality provedla Česká speleologická společnost, základní organizace Plánivy na jaře 1993.