Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013
 
1. Výzkum v Moravském krasu

 

Jeskyně Studená

V jeskyni Studená jsme kopali sedimenty. Jeskyně byla vytěžena do vzdálenosti 30 m. Našli jsme zde mnoho kostí, které byly zdokumentovány M. Roblíčkovou a V. Káňou z ústavu Antrophos. Až na konec jeskyně jsme sledovali jezevčí nory v několika úrovních. Dušan Hypr a Jarda Kadlec provedli rozbory sedimentů. Zjistili, že se může jednat o říční vysoce položenou úroveň se sedimenty staršími než 780 000 let. Jeskyně je nadále velice perspektivní pracoviště.

 

Systém Lopač 

Ve Starém Lopači jsme hydrotěžili směrem k Mlynářovu propadání. Vzhledem k složitosti situace bylo prozatím od pokusu upuštěno, ale asi v 15 m byl při pokusu dočasně zaznamenán průvan, který zmizel ucpáním stropního kanálku štěrkem. V Pižamové chodbě bylo vyčištěno asi 20 m puklinových chodeb.

V Novém Lopači jsme hydrotěžili spodní chodbu u sifonu situace se po 20 m zkomplikovala nutností ustřelovat kulisy přepažující chodbu a nestabilní strop. V březnu 2013 jsme provedli hydrogeologický pokus hydraulickým pulsem ve spolupráci s J. Bruthansem z Karlovy University, zjistili jsme, že reálná délka neznámého řečiště s proudící vodou a volným stropem je cca 3 800 m!! V Kalciťáku jsme sledovali 6 m dlouhou kalcitovou žílu podél průzkumného vrtu. Díky Pustožlebské skupině, která nám zapůjčila 20 joulové kombi kladivo Makita, jsme dosáhli sedimentem vyplněné vertikální pukliny, ze které jsme pomocí hydrotěžby vyčistili asi 5 m vysokou vertikálu širokou 1,2 m a u dna dosáhli kaverny s hladinou komunikující se sifonem. Vystrojili jsme přístup ocelovými žebříky a Ondra Dufek provedl speleopotápěčský průzkum, který v hloubce 4 m zhatil asi balvan nebo suť v zúžení. Jsme připraveni na čerpací pokus, který se nekonal díky zvýšenému stavu vody. Pokus jsme připravili také s pomocí techniky a odborníků z Býčí skály.

Započali jsme komplexní mapovou dokumentaci.

 

Jeskyně Liščí 

Provedli jsme několik kopacích akcí v koncových místech jeskyně, kde jsme postoupili asi o 3 m. Demontovali jsme systém hydrotěžby.

 

Karhanův závrt

Těžili jsme sedimenty a suť ze dna propasti. Opravili jsme stávající výdřevu a dřevili jsme nové částí výkopu. Do současnosti jsme dosáhli 50 m hloubky pod povrchem. Při letní akci jsme zaznamenali větší koncentraci CO2 (4,5 %), proto jsme nainstalovali větrací hadice.

 

Šachta Adamováků

Z jeskyně jsme transportovali materiál po našich předchůdcích. Nějaký vandal poškodil uzávěru a ukradl z ní část železa.

 

 

2. Výzkum v zahraničí

 

Na Slovensku jsme byli tradičně ve Slovenském Krasu, kde jsme dělali v j. Krásnohorské, kde jsme v pokusu v sifonu dosáhli hloubky 6 m, ale s naším agregátem Honda jsme vyčerpali všechny možnosti. Je třeba mít kabel nadimenzovaný alespoň na 7 kW (předběžně domluven s PŽS z NSK). Další aktivity byly v j. Silická Ľadnica , kde jsme objevili asi 60 m chodeb. S Tisoveckou skupinou jsme byli na pracovní akci v Suchých doloch, kde jsme mj. objevili v systému Daxner asi 200 m dlouhé a 50 m hluboké pokračování jeskyně.  Je extrémní a nedolezená.

Na expedicích jsme spolupracovali se skupinami Býčí skála, Myotis a Topas a Dagmar

 

 3. Administrativa skupiny

Rekonstruovali jsme a zateplovali základnu.

 

 4. Jeskyňářské kulturní akce

Pořádali jsme Speleorumbál, Speleofórum a podíleli se na organizaci speleokempů na 16. mezinárodním kongresu v Jedovnicích.

 

 

 5. Publikační činnost

Speleo: Karhanův závrt

Speleoforum: Lopač-hydraulický pulz, Studená

 

Zpracoval: Filip Doležal

předseda ZO 6-16 Tartaros