Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 – ZO 6-16 Tartaros

 

Jeskyně v lomu Velká Dohoda

Začátkem roku jsme vyčerpali jezero v Jezerní propasti. Použili jsme nejprve dvě čerpadla KDFU, z toho jedno bylo dvoustupňový prototyp. Voda byla nejprve pouštěná v rámci jeskyně do Domku práce, ale průsak je tam příliš malý, po zaplnění západní větve odtékala s hukotem pod suť na dně vstupní propasti, ale zpět do vodní propasti se žádná nevrátila. Třetí čerpadlo sloužilo k vytlačení vody na dno lomu, odkud byla v další fázi plánovaná doprava vody přes cisternu mimo lom, ale voda vpuštěná do Balákovy propasti s průtokem  4l/s propast zaplnila asi 4m pod horní okraj skruže, pak náhle klesla, až do srpna se původní hladina ve Vodní propasti nevyrovnala. Pokus byl velmi extrémní, protože propasťovitá jeskyně je přístupná pouze pomocí lanové techniky a bylo zapotřebí tří čerpadel KDFU v kaskádě z nich dvě bylo třeba procpat úžinami mezi vstupní propastí a Jezerní propastí. Během roku bylo učiněno několik kontrolních sestupů a nebyl zaznamenán vzestup hladiny asi i díky extrémnímu suchu.

Systém Lopač

V j Starý Lopač bylo provedeno hydrogeologické měření Aboniho test. Tím byla zjištěna plocha druhé hladiny 80m2, což nás motivovalo k čerpacímu pokusu Přítokového sifonu, který se uskutečnil v červenci. Eliminovali jsme náhlé kolísání z minulého čerpáku automatickým udržováním zčerpané hladiny pomocí plovákového spínače. Dostali jsme se na původní dno v 37m a o 7m zahloubili rozplavením bahna. Postup nám stěžovali úlomky dřeva a kůry dostali jsme se na písčité dno se štěrkem a pod stropem nám začaly proplavávat plastové drobnosti. Pokus skončil z časových důvodů a díky katastrofické bouřce, při níž se hladina odtokového sifonu zvedla o metr a voda začala přetékat do propasti vyčerpaného přítokáče. Na poslední chvíli se nám podařilo zmenšit průtok hrází a potom po opadnutí vody v rekordním čase zachránit většinu techniky.

Po ukončení pokusu byla do sifonu nainstalovaná nautila v 20m a s ní pokračováno hydrotěžbou v pyžamové chodbě. V chodbě pod Mlynářovo propadání byly postaveny hráze pro další čerpací pokus při akci nám výrazně technicky i vlastními silami pomohli Býčiňáci hlavně při noční záchrance po katastrofické bouřce.

V Novém Lopači byla hydrotěžena Spodní chodba u sifonu, kde jsme dosáhli asi 15 m a dostali se na úroveň hladiny.

Byly navrtány dlouhé vrty přibližně severozápadním směrem pod druhým vodopádem, kde bylo dosaženo sedimentů zvláště v Kalciťáku je to nadějné už proto, že se na dně ztrácí průsaková voda i voda z výplachu vrtání.

 

Liščí

Bylo pokračováno v chodbě Furt pryč….

 

Karhanův závrt

Pokračováno v průkopu na dně, nainstalovány ocelové žebříky

 

Závrt v hrášku

Vykopána a zaskružovaná sonda do 5m hloubky

 

Vintoky

Pouze drobné úpravy a opravy

 

Ostatní lokality

Byla vyřízena výjimka na jeskyně ve Vilémovické stráni jeskyně 606,610 a 610A.

Jeskyně 610A znovuotevřena po deseti letech a proveden základní průzkum s paleontology a archeology.

V jeskyni 606 Studené začali výkopové práce..

Na Slovensku se podařilo objevit v jeskyni Krásnohorská ve spolupráci se skupinou Minotaurus přes 200 metrů nových prostor s komíny a síňkami. Jedním z klíčových objevů je komín, ze kterého proudí mysterický průvan a dalším je sifon, z něhož vytéká záhadný přítok. Vše je třeba řešit technicky, aby se cesty nezavřely neopatrným zásahem a nezničila výzdoba v komínech, proto postupně nasazujeme rozmanitou techniku, ale i přes veškerou snahu se nedaří sifon překonat ani potápěči Ondrovi Dufkovi z Geospeleosu.

Při posledních akcích jsme rozšířili svoje aktivity v Silické Ľadnici, kde jsme se zúčastnili dokumentačních a mapovacích prací za sifonem Kufr. Při poslední akci ve spolupráci se skupinami Minotaurus a Speleoaqanaut se podařilo najít několik míst s nadějným pokračováním.  Akcí se zúčastnili i Myotisáci , Topasáci, Bíčiskaláci, Plániváci

Pracovali jsme i na Hradné vyveračke

V roce 2012 jsme opět pořádali kulturní akci Speleorumbál a Speleofórum.

 

zpracoval Filip Doležal předseda ZO 6-16 Tartaros