Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

ZO 6-16 TARTAROS – ZPRÁVA  O ČINNOSTI V ROCE 2011

 

  1. Výzkumy v Moravském krasu

 

Nový Lopač

V roce 2011 jsme v Jeskyni Lopač pokračovali za pomoci hydrotěžby v Kalcitovém domku v Chodbě nad sifonem podařilo se nám pomocí hydrotěžby dosáhnout v propástce hladiny sifonu kde jsme zvětšili prostor pro vrtání průzkumných vrtů byli navrtány čtyři dlouhé vrty Vrtacím kladivem Permon VK21 cca 10m a nenarazili jsme na žádnou volnou dutinu dále jsme odklízeli z Chodby nad sifonem štěrk který nevzalo čerpadlo.V Spodní chodbě u sifonu bylo postoupeno o 2m SZ směrem… za Přepadovou chodbou bylo vyhydrotěženo horní patro ,které stojí za další výzkum …z jeskyně bylo uklizeno množství nepotřebného materiálu a upravena instalace PE potrubí u sifonu.Koncem roku proběhlo na žádost městyse Ostrova u Macochy a zafinancováním správce toku LČR čištění ponoru za črpání pumpou GFHU 100 a rozplavováním čerpadlem CVBU v přítokovém sifonu, za průběžného bagrování podařilo se hladinu jezera snížit o 1,5m a odvézt 12tater bláta.Dočištění bude ještě oříšek...

 

Jeskyně Liščí

V Jeskyni Liščí bylo několik menších pracovních akcí v chodbě Furt pryč

 

 

Vintoky

V jeskyni Vintoky bylo zaměřeno možné propojení mezi dnem ústřední propasti a Krišpínovou propastí radiomajákem Brtníky z Pustého žlebu.Započalo se s výkopem tam .. prokopáno propojení z Absolutního dna do Říceného domu optraven traverz a uzávěry.

 

Karhanúv Závrt

V sobotu4.6. jsme začali otevírat závrt 260 „Karhanův závrt“ podle Laďi Vojtenka badatele předminulé generace, který závrt sleduje asi od r 1965.závrt se stal zajímavějším podle mněření P.Kalendy a následných mněření virgulátřú ktěří se v jednom místě víceméně shodli. Oteírce předcházelo organizování techniky,příprava a dovoz dřeva,hrabat jsme začali bagrem JCB do hloubky 5m již po prvním výkendu jsme mněli dosaženo a zadřeveno 6,5m kopali jsme každý výkend a volný čas , až do oběvu 21.7. kdy jsme v hloubce 16m narazili na propast 18m hlubokou s balvanitýn dnem.nad propastí byl prúlez mezi labilními bloky, ktreré jsme provázali se skalním masivem pomocí ocelovích vzpěr a probetonovali. Nad ůstím propasti byl zašalován a probetonován průlez a pod výdřevou prošalována podesta s první skrácenou skruží JS 900 ,následně bylo vše zaarmováno a zalito 40cm konstrukčního betonu.poté jsme závrt skružovaliobsipávali a rabovali výdřevu do 25.9.byla usazena poslední skruž.po té byli práce většího rozsahu pozastaveny a věnovali jsme se úklidu lokality svařování deklu,měření apod.

Čerpák v Lomu Velká dohoda

Po dohodě s Moravským speleologickým klubem a p.E.Tomáškem jsme realizovali vyčerpání jezera ve Vodní Propasti hluboké 7m a cílem zjistit zda nemá jezero přítok,zda se nejedná o sifon a jestli se bude voda vracet pokud ji pustíme v rámci jeskyně.Použili jsme KDFU 65 dvoustupňové a KDFU 80 s nástavcem přímo v propasti...bylo použito mimo klasických požárních hadic 14m savicové hadice 75mm k překonání ůžinovích úprúlezů kde by se hadice skřípala a škrtzila by prútok...pro některé lidi bylo obtížné se ze dna pod hlavní propastí dostat do vodní propasti proto se transport protáhl ale díky zdatným úžinářúm se podařilo akci rozjet nejprve jsme vodu asi 40m3 pustili do domku práce v západní větvi voda odtékala neochotně a po přeliotí přes hranu poh hlavní propast odtékala slišitelně pod ni. Další výkend byla voda za pomoci KDFU100 v kaskádě puštěna do Balákovi propasti tam nastoupala 4m pod okraj pak náhle zmizela...po vyčerpání se však žádná voda nevrátila ani další týden se stav nezměnil....poté následuje vyklízení techniky a sledování hladiny..

 

Spolupráce s jinými skupinami :

  • Topas vyvrtání 7,4m vrtu Horní suchdolské,rozšiřování úžin v Suchdolském ponoru práce v Amatérské jeskyni...
  • Plánivi standartní spolupráce
  • Hluboký závrt pomoc v Krchni,na závrtu Kombajnérka přenechán zbytek materiálu na pažení
  • Býčí skála standartní spolupráce

 

 

  1. Zahraničí

Slovensko

během tří akcí ve Slovenském krasu jsme pracovali na Hradné vyveračke,v j Krásnohorská se nám podařilo vyčistit výval sedimentú pod šikmím domem a pokračovat proti proudu přítoku...dále jsme pracovali na priepasti na železnej luke a exkursně navštívili Meteor Barlang,Beke Barlang, Domicu, Dobšinskou ladovou jeskyni, Baradlu

 

  1. Jeskyňářské kulturní akce

 

V roce 2011 skupina pořádala jeskyňářský ples RUMBÁL, a to prostorách kulturáku v Holštejně. Akce byla velmi vydařená s hojnou účastí.

Dále skupina organizovala a zajišťovala výroční 30.té jeskyňářské setkání Speleofórum 2011 v KD ve Sloupě. Díky nevhodně zvolenému termínu byla účast nižší než v předchozích letech. Jinak tato náročná akce proběhla ke spokojenosti všech stran.

 

 

 

Za ZO 6-16 TARTAROS

Hana Trtílková

jednatel