Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

1. Výzkumy v Moravském krasu

 • Nový Lopač
  V Jeskyni jsme se věnovali prolongačním činnostem nad sifonem pomocí hydrotěžby.
  V propasti pod plechy jsme se dostali pod úroveň hladiny sifonu. Propast leží na puklině o sklonu asi 50° ve směru navazujícímu na stávající prostory. Na stejné puklině jsme minuli dvě zasedimentované chodbičky. Spodní v úrovni hladiny sifonu jsme vyčistili do vzdálenosti asi 20 m a na konci se chodba větví do neprůlezna. Asi 7 m od začátku chodby je 7 m hluboká propast která přechází v meandry s velkými říčními štěrky a kvarcity.
  Práce tam byli prozatím zastaveny pro technickou náročnost a problémy s těžením štěrku a kamení. V kalcitovém domku jsme se vertikálně zahloubili na úroveň hladiny, kde budeme zkoušet narazit na volné prostory vrtáním 10 m vrtů.
  Propástku vedle sifonu jsme zahloubili na úroveň hladiny a ta se  změnila v meandrující šikmou chodbu, kde v postupu brání zúžení, břity ,ostrá zalomení atd.
  V jeskyni bylo nutné vybudovat větrání a přeinstalovat přívod vody, elektroinstalaci, telefonní vedení, zajistit pažením prostor pod 2. vodopádem pro deponii materiálu,vybudovat lávky nad propastmi a další práce.
  Obezdili jsme vchod a připravili podezdívku pro přemístění rozvaděče.
 • Jeskyně Liščí
  Kvůli vydatným srážkám po celý rok jsme práce omezili na úpravu přístupových cest, instalaci lanovky nad Hydrodóm apod.
 • Vintoky
  V jeskyni jsme opravili traverz v chodbě ozvěny, lanové žebříky a jistící lano traverzu, které utrpělo vyšší frekventovaností exkursí. Přestrojili jsme Pilkův komín. Pokus dostat se do Říceného domu se povedl jen jednou, jinak bylo absolutní dno zaplavené po celý rok.
 • Šamalíkovi jeskyně
  Na této lokalitě proběhla oprava a zajištění uzávěry jeskyně.
 • Ostrovská propast
  Na lokalitě jsme provedli částečnou revizi mapy a zaměření mohutného kmínu se závalem pomocí radiomajáku.
 • Tererův závrt
  Ve spolupráci se skupinou Plánivy provedeno vyvětrání CO2 a revize jeskyně. Bylo by potřeba delších hadic.

2. Zahraničí

 • Slovensko
  Ve Slovenském krasu jsme na dvou akcích pracovali se skupinou Drienka, kde jsme na Horném vrchu vyzmáhali a zapažili asi 10 m zasucené jeskyne.
  Znovu jsme otevřeli a zaskružili a vystrojili Priepast na Železnej lúke. Dole jsme činnost vzdali pro vlhko.
  Na Hradnej vyveračke bylo moc vody, ale při povodních se objevil nový vývěr pod hradem. Zde jsme kopali novou sondu.
  Pomohli jsme skupině Badizer na Julovom ponoru.
  Exkursně navštívili jeskyni Miladu, Krásnohorskou jeskyni, Zvonicu, Bezednou priepast a Jeskyni na Kečovských lúkách.
  Část členů byla na pracovní akci Velká Fatra – mapování Suché a exkursně 51. ročník jeskyňářského týdne v okolí Banské Bystrice.
 • Maďarsko
  V Madarské části Slovenského krasu jsme navštívili Rákoczi Barlang, Kossuth Barlang a Vass Imre Barlang.

3. Jeskyňářské kulturní akce
V roce 2010 skupina pořádala jeskyňářský ples RUMBÁL, a to prostorách sokolovny v Ostrově u Macochy. Akce byla velmi vydařená s hojnou účastí.
Dále skupina organizovala a zajišťovala každoroční třídenní jeskyňářské setkání Speleofórum 2010 v KD ve Sloupě. Tato náročná akce proběhla ke spokojenosti všech stran.

4. Administrativa skupiny
Byl zakoupen pozemek pod základnou KN 906 k.ú. Lipovec
Hlasování o komerčním provádění Oldřicha Štose (fa Speleoart) na lokalitách ZO – 3 se zdrželi hlasování, ostatní proti
Je nutné zřídit nový exkurzní a pracovní deník
Budou podány žádosti o prodloužení výjimek na činnost na lokalitách Vintoky, Nový Lopač, dále bude podána nová výjimka na lokalitu závrtu na Macošské planině
Skupina se zapojí do plánované projektu AOPK v rámci Operačního programu životní prostředí a podá návrh prací na svých lokalitách

5. Výroční členská schůze 2011
- 5. února 2011, základna ZO
Přítomni:
Bělehrádek, Bucharová, Červinková, David, Davidová, Dobeš, Doležal, Dolníček, Geršl, Glos, Gregor Jiří, Gregor Jaroslav, Kolář, Kotlán, Musil F., Novata, Peterka, Rybár, Slonek, Sobotka, Střelec, Trtílková, Uher
Hosté:
Martínková, Matějíčková
Omluveni:
Cigánek, Gracias, Mádrová, Musilová, Sobotková, Škrobák
Průběh schůze:
Zahájení slovem předsedy – Petr Střelec
Zpráva o hospodaření v roce 2010 – Irena Davidová, hospodář
Zpráva o činnosti v roce 2010 – Filip Doležal
Plánované akce na rok 2011
Členská základna
Ukončení členství: Denisa Poulová, Tomáš Gavlas
Přijatí členové: Matěj Novata – z čekatele členem
: Petr Čípek – čekatel
: Lukáš Čarnoký – čekatel
: Jaroslav Skoupý – přestup z Rudické skupiny
: Milana Hrušáková – přestup ze skupiny Byčí skála

Výbor skupiny – byl rozšířen na 7 členů ve složení:

Petr Střelec
předseda
Filip Doležal
místopředseda
Irena Davidová
hospodář
Hana Trtílková
jednatel
Dušan Hypr
člen výboru
Jaroslav Gregor
člen výboru
Jaroslav Slonek
člen výboru

Výše členských příspěvků na rok 2011 je 1 000,- Kč.

6. Plánované akce na rok 2011
26. února bude Speleorumbál
Skupina bude opět pořádat letošní výroční Speleofórum
25 – 27. března je na základně jarní úklid
V termínu 1. – 7. srpna se letos koná spelotýden skupiny

7. Adresa ZO
Česká speleologická společnost ZO 6-16 Tartaros
Kšírova 81, 619 00 Brno

doručovací adresa:
Hana Trtílková
Šámalova 2
615 00 Brno

Za ZO 6-16 TARTAROS
Hana Trtílková
jednatel