Výroční zpráva o činnosti za rok 2009

1. Výzkumy v Moravském krasu

 • Jeskyně Liščí
  Na jaře jsem prováděli výkopové práce v jeskyni Liščí, v chodbě „Furt pryč“. Odtěžili jsme množství sedimentu pomocí hydrotěžby vodou z Lopače. Kalná voda odtéká pod Dóm sexu přes nově objevenou propast. V nově objevených částech je pěkná výzdoba, proto jsme vybudovali zábrany, aby nedošlo k jejímu poškození. V Západně-východní chodbě jsme rozšiřovali neprůleznou úžinu za současného čištění naplaveného bahna při objevu „Hydrodómu“. Po několika akcích se podařilo objevit propasťovité pokračování hluboké 40 m, které je částečně zasedimentované, nicméně ze dna jde intenzivní průvan. Z rozšířené pukliny směrem k Hydrodómu se nám po deštivém období vyplavovalo bahno, proto jsme museli puklinu zapažit. Na podzim jsme práce přerušili kvůli zimujícím netopýrům.
 • Rogendorf
  V ponoru Rogendorf proběhlo několik zoufalých pokusů proniknout v extrémně zabláceném pokračování v úzké chodbičce na dně. Proto jsme nainstalovali kopaflex do horních partií jeskyně, a nasměrovali cíleně proud vody, což se jeví jako efektivnější než kopání, a jeskyně se postupně vyklízí. Zaskružili jsme vstupní šachtu a opatřili uzamykatelnou mříží. Protože nám již skončila výjimka, nehodláme na lokalitě dále pokračovat a po zpracování dokumentace a úklidu povrchu v okolí lokality, ji zakonzervujeme.
 • Lopač
  V Lopači jsme pokračovali v chodbě nad sifonem, kde jsem dosáhli 60ti metrů. V sníženém místě, kde jsem měli umístěno přečerpávací čerpadlo GFMU 80 jsme zkusili zahloubit a podařilo se nám vyčistit propast a konc roku jsme již dosáhli teoretické hladiny sifonu. V průběhu sestupu jsme objevili několik možností víceméně horizontálního pokračování. S přibývající hloubkou a možnostmi jsou akce čím dál náročnější. Lokalita je průběžně dokumentována mapově i fotograficky. Ve vstupních částech byly rekogneskovány možnosti prolongace v komínech. Na lokalitě dále pracujeme.
 • Lažánecká jeskyně
  Vyklizení sutě a odpadků ze vstupní části po domluvě se skupinou Suchý žleb a CHKO Moravský kras. Nepodařilo se povrdit zkazky a pověsti domorodců o dómech, aktivním toku, atd.
 • Spolupráce s ostatními ZO
  Skupina v tomto roce spolupracovala na čerpáku v Daňkově žlíbku se skupinou Vílémovice.
  Skupině Devon jsme pomohli výrobou žebříků, dále jsme se podíleli na likvidace zbytků chaty Bublovky, s skupinou  Myotis jsme pracovali v jeskyních Verunka, Člopek a Agris. Na Býčí skále jsme pracovali v jeskyni Svozilka, na závrtu Krchňa se skupinou Hluboký závrt.
  V Českém krasu jsme prováděli průzkum a exkurze u skupiny Geospeleos.

2. Zahraničí

 • Slovensko:
  Slovenský kras, 2 akce - velikonoce na chatě Buzgo, červenec – práce na Hradnej vyvieračke; spolupráce se skupinami Drienka, Minotaurus,  Rožňavská skupina a Badizer.
  Malá Fatra – jeskyně Ludmila, objevování prostor, rozšiřování úžin, Turská dolina – objevování, další akce Kriváňská priepasť – jeskyně Dychotomia ve spolupráci se skupinou Aragonit.
  Dämenovská jeskyňa – jubilejní setkání jeskyňářů.
  Javorinka – Vysoké Tatry
 • Slovinsko – Kačna jama – týdenní účast na rozsáhlé potápěcí a dokumentační akci skupiny Plánivy
  víkendová akce hledání nového vchodu radiomajákem
 • Srbsko – Usacki system – exkurze
 • Černá hora – Muračka planina ve spolupráci se skupinou Suchý žleb
 • Venezuela – Stolová hora

3. Kulturní speleo akce
Rajbas kotlík – provádění v jeskyních v rámci programu festivalu v Blansku
Pořádání každoročního třídenního Speleofóra - Sloup
Organizace jeskyňářské zábavy Rumbál – Ostrov u Macochy

4. Výroční schůze - členství:
Vystupující:
Pavel Jelínek
Milan Kala
Stávající členové - aktualizace údajů
Přistupující členové
Barbora Mádrová – přijata jako člen - přestup z Myotisu
Jirka Gregor – přijat jako člen
Miroslav Glos – přijat jako člen, přestup z Myotisu
Laco Novata – zůstává čekatel
Vše bylo odhlasováno většinou přítomných členů.
Výbor skupiny ZO-6-16 Tartaros
odhlasováno 14 hlasů pro, aby zůstal ve stejném složení
3 jsou proti, 3 se zdrželi hlasování

předseda
Střelec
pokl.a hospodář
Davidová
místopředseda
Doležal
jednatel
Trtílková
člen
Hypr

5. adresa ZO:
Česká speleologická společnost ZO 6-16 Tartaros
Kšírova 81, 619 00 Brno

doručovací adresa: POZOR změna !!!!

Hana Trtílková
Šámalova 2
615 00 Brno

Za ZO 6-16 TARTAROS
Hana Trtílková
jednatel