Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

  • Naše aktivity se začátkem roku soustředili na sondování koncových míst v jeskyni Liščí v oblasti domu Sexu. Přímo v dómu byly znovu vylezeny komíny, kde se podařilo rozšířit úžiny, nicméně další pokračování, ani dříve popisovaný průvan nejsou zřejmé. Nad dómem Sexu jsme kopali chodbu Furt pryč, kde jsou velmi zajímavé sedimenty s vrstvami kulmských valounů, písku, štěrku, sintru a hlinito-jílových materiálů. Pod stropem se podařilo objevit kavernu dva krát čtyři metry s pěknou výzdobou. Dá se usuzovat že jsme se dostali do fragmentu mohutné fosilní chodby. Na podzim jsme rozplavovali sedimenty v chodbě Západně-východní a dómu Sexu.
  • Ve Vintokách se podařilo znovu vylézt do chodby Kotevní spojující Škrapovou propast s chodbou Ozvěny. Ve Vintokách II. (propast bří. Nejezchlebů) jsme upravili labilní zával nahrazením vetché výdřevy kameno-betonovou zítkou a propasti jsme kompletně vystrojily lanovými žebříky. Z chodby Souběžné jsme namontovali žebříky a lanový traverz k chodbě Ozvěny. V chodbě Ozvěny byl vylezen Pilkův komín komunikující úžinou se Škrapovou propastí v první třetině komína se podařilo prolézt Báře z Miotysu těsnou úžinou do dómku s pěknou výzdobou komunikující s chodbou Souběžnou.
  • V ponoru Rogendorf jsme těžili skládky na povrch – cca 3t materiálu.
  • V Dámském závrtu jsme vytahali staré žebříky, zhnilou výdřevu a zakružovali tři metry hlubokou šachtu před koncovou propastí.
  • V jeskyni Zoufalá byla vyhloubena šest metrů hluboká sonda podél skalní stěny. Mezi bloky je jílovitá výplň. Volné pokračování s průvanem je mezi labilními bloky a další postup vyžaduje složité pažení.
  • V jeskyni Lopač se uskutečnil čerpací pokus koncového sifonu. Celá akce vyžadovala náročnou přípravu již několik víkendů předem. Při vlastní, týdenní akci se podařilo čerpat hladinu na dno a postoupit za koleno sifonu. Asi po šestnácti metrech nás zastavil stropní zával. Během akce jsme s čerpanou vodou prováděli pokusy a pozorování v jeskyni Liščí. Po skončení akce jsme pokračovali koncem roku v chodbičce nad koncovým sifonem hydrotěžbou.
  • V zahraničí jsme soustředili aktivity na Slovenský kras, kde jsme tradičně pracovali na Hradne vyveračke, kde jsme v létě poprvé použili systém hydrotěžby, při níž se podařilo vytvořit dostatek prostoru pro deponii materiálu a postoupit směrem k odtoku. Při celkem čtyřech akcích jsme navštívili mnoho jeskyní a propastí Slovenského krasu.
  • Proběhla exkurzní výprava do Rumunských jeskyní.