Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

V roce 2005 jsme pokračovali v rozpracovaných lokalitách z minulých let a to hlavně na Manželském závrtu, Krasovském ponoru a učinili jsme několik pokusů o překonání přítokového sifonu ve Starém Lopači.

 

Manželský závrt:

V Manželském závrtu jsme dokončili šachtu z dómu Obřích hrnců a pronikli do strmě klesající, meandrující chodby, která končila nánosovým sifonem, po jehož překonání jsme pronikli do nízké horizontální chodbičky na konci uzavřené sedimentem a vodou. Pro další postup se jeví nadějně komínek nad koncovým bodem, který však bude nutno rozšířit. Podle všech indicií se již nacházíme blízko místa kde skončili naši předchůdci.

 

Lopač:

Koncový sifon

V systému Lopače po jarní extrémní povodni uskutečnil revizní ponor v koncovém sifonu J. Enčev z Kladna, kde zjistil vyklizení velkého množství jemných sedimentů na dně a podařilo se mu nalézt odtok klesající chodbičkou s kamenitým dnem, která je bohužel tak nízká, že se mu ji ani s lahvemi na boku nepodařilo překonat. Tímto zjištěním opět nabyl na významu případný čerpací pokus, na který se bohužel zatím nepodařilo sehnat potřebné finanční prostředky.

Chodba „Pod Ostrov“

Pokus o průnik do volných prostor pomocí hydrotěžby.Podařilo se objevit volný blátivý komínek vysoký 7m a kanálovitá chodba o průměru 1m pokračuje strmě vzhůru.Postup byl velmi rychlý asi 3m za 2 hodiny (než došla „pracovní voda“ v přítokovém sifonu) a proto jsme s ohledem na plánovaný čerpací pokus práce zastavili.

Tulení chodba

Protěžení úzkého průlezu za sifon a pokus o propláchnutí pukliny kde se podařilo objevit puklinový komín,zablácený,úzký,ale nadějný směrem napříč pod údolí,ale z důvodů technické náročnosti odsávání vody ze sifonu jsme práce přerušili.Šlo by pokračovat pomocí čerpadla GFHU 80 nebo jiného čerpadla schopného čerpat štěrk.

Starý Lopač

Několi náročných akcí jsme uskutečnili při pokusu o překonání přítokového sifonu ve Starém Lopači. Nejdříve jsme potápěčům nainstalovali tzv. airlift, kterým se pomocí stlačeného vzduchu z kompresoru pokoušeli vysát sedimenty ze dna sifonu, experiment se bohužel po serii technických problémů nezdařil. Poté jsme se pokoušeli sifon překonat klasicky serií kalových čerpadel, kdy se sice podařilo vyklidit dno sifonu a proniknout do horizontální chodbičky kolena, avšak pro selhání několika čerpadel jsme museli pokus předčasně ukončit.

 

Vintoky:

Zběr netopýrů utopených při jarní povodni.

 

Šachta průvanů:

Po povodni v březnu 2005 se vytvořil propad a byla v něm slyšet protékat voda. Propad jsme vyčistili od suti a deponií materiálu a rubaniny z pokusů o trhací práce našich předchůdců. Práce byly zastaveny z důvodu jiných aktivit a uvidíme co ukáže další povodeň.

 

Šamalíkovy jeskyně:

Vytvářena nová mapová dokumentace.

 

Krasovský ponor:

V Krasovském ponoru jsme pokračovali v rozšiřování a uvolňování odtokových cest, postupně jsme zastihli několik volných převážně vertikálních prstor zatím bohužel velmi těsných. Práce intenzivně pokračují a stále se zvětšující volné dutiny spolu s citelným průvanem dávají nadějí na brzký průnik do větších volných prostor.

 

Na ostatních lokalitách jsme kontrolovali stav po jarní povodni a pokračovali v kompletní mapové revizi.

V zahraničí pokračujeme převážně na Silické planině a několik členů se zúčastnilo poznávací akce v systému Hirlatz pod masivem Dachsteinu v Rakousku.

Dva členové pracují v SZS stanice Moravský kras.