Výroční zpráva o činnosti za rok 2003

V roce 2003 se naše činnost zaměřila na dvě rozpracované lokality: Vintoky a Manželský závrt a v letních měsících jsme zahájili otvírkové práce na lokalitě Krasovský (Rogendorfský) ponor.

 

Vintoky:

Ve Vintokách jsme uskutečnili mnoho náročných pracovních akcí při rozšiřování úžin na konci závalu v chodbě Ozvěny, kde původně již pevné stěny přecházejí do labilního závalu a přes velké úsilí se nám do volných prostor proniknout nepodařilo. V závěru roku si F. Musil všiml malého trativodu v horní části stěny Ústřední propasti, po jehož rozšíření jsme pronikli do dosud neznámé Kalcitové propasti paralelní s propastí Ústřední. Na dně Kalcitové propasti byla sledována chodbička ústící do siňky Baheních prasklin, která se nachází pod dnem Ústřední propasti, jako velmi nadějné se jeví pokračování opačným směrem do masívu Vintocké stráně.

 

Manželský závrt:

V Manželském závrtu jsme dokončili šachtu z Hlavního dómu a pronikli do dómu Obřích hrnců, kde jsme započali s hloubením další šachty v místě odtoku vody.

 

Krasovský ponor:

V červnu jsme obdrželi vyjímku od správy CHKO Moravský kras na výzkumné práce na lokalitě ponor Krasovského potoka a ihned jsme zde zahájili intenzivní činnost. Nejdříve jsme pronikli do ponoru trativodem ve stěně závrtu, kde se nám poměrně snadno podařilo proniknout do úzké vertikální pukliny, kterou jsme postupně pronikli do hloubky 15m transport materiálu na povrch se však stal natolik obtížným, že jsme se rozhodli vyrazit šachtu přímo nad pracovištěm.

 

Lopač:

V jeskyni Lopač jsme naši činnost omezili na zabezpečení a zpevnění závalu na začátku nových prostor a dále jsme provedli několik zamření pomocí radiomajáku k přesné lokalizaci koncových partií na povrchu.

 

Na ostatních lokalitách probíhala jen sporadická exkurzní činnost a pravidelné kontroly stavu jeskyní a uzávěr vchodů.

Uskutečnili jsme dvě výzkumné výpravy do naší již takřka domovské oblasti Slovenského krasu, kde se v poslední době věnujeme hlavně zkoumání hydrologických vztahů Silické planiny.

Dva členové jsou členy SZS stanice Moravský kras.

Naše ZO nádále velmi úzce spolupracuje s ostatními skupinami v Mor. krasu i v zahraničí.