Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Lopač:

V jeskyni Lopač byly dokončovány mapovací a dokumentační práce, lezení komínů, které však nevedlo k nalezení volného pokračování, dále byl učiněn pokus o průnik za koncový sifon plazivkou vlevo nad sifonem, kde byla rozšířena úžina s možností dalšího postupu, ale kvůli velmi špatnému větrání na pracovišti zde byly práce dočasně zastaveny. Na lokalitě budeme nadále pokračovat v dokumentaci komínů a pozorování hydrologické situace za extrémních vodních stavů.

 

Jeskyně v lomu Velká dohoda:

V horním patře jeskyně bylo vyhloubeno několik sond na skalní dno jeskyně, které odkryly jícny neznámých úzkých propastí.

Do středního patra jeskyně byl proražen nový vchod, z důvodu transportu materiálu na povrch. Ve spodním patře byl učiněm pokus o prokopání nánosového sifonu směřujícího do prostor mezi konec Plániv a jeskyni Spirálka. Veškerá činnost na této lokalitě je prováděna v součinnosti a úzké spolupráci s Moravským speleologickým klubem Holštejn.

 

Manželský závrt:

Na lokalitě Manželský závrt byla hloubena šachtice z Hlavního domu a spřístupněna Blátivá chodba.

 

Vintocký jeskynní systém:

V systému Vintoky byla dokončena kompletní revize mapy, která ukázala na možnou spojitost závalu na konci chodby Ozvěny s výraznou ventarolou na povrchu na místě bývalé šachty Průvanů, což bylo později potvrzeno kouřovou zkouškou. V závalu na konci chodby Ozvěny jsme prováděli práce ke zpřístupnění pracoviště a to i za vyšších vodních stavů. Ve spolupráci s ZO 6-10 Hluboký závrt byla vylezena část komína ve středních patrech jeskyně.

 

Jeskyně Liščí:

Z důvodu ochrany zde zimujících netopýrů, jsme na této lokalitě prováděli pouze revizní mapování a občasná průvanová pozorování.

 

Ostatní lokality naší ZO udržujeme v režimu konzervace a provádí se zde jen občasná pozorování, revizní mapování a práce spojené s údržbou a opravami uzávěr vchodů.

V průběhu roku jsme uskutečnili několik výzkumných akcí v naší již tradiční oblasti Slovenský kras, kde pracujeme na výzkumu a dokumentaci lokalit především Silické planiny, ve spolupráci s místními kluby. Jeden náš člen se zůčastnil záchranné akce v Maďarsku a dva naší členové se aktivně zapojují do činnosti Speleologické záchranné služby.

Spolupracovali jsme též se skupinou Topas na objevu a výzkumu jeskyně Suchdolský ponor, a s dalšími sousedními skupinami na různých aktivitách.