Výroční zpráva o činnosti za rok 2001

V roce 2001 jsme naši činnost zaměřovali především na lokality V Lipoveckém lomu a jeskyni Nový Lopač, mimo to probíhaly mapovací a dokumentační práce na lokalitách Vintoky, Šamalíkovy jeskyně a některá povrchová měření v rámci zájmové oblasti ZO.

 

Lopač:

V jeskyni Lopač jsme v průběhu března provedli několik větších akcí na pracovišti v tzv. Přepadu, kde jsme pokračovali v odstraňování sedimentů v plazivce směřující do prostor za sifony, opět metodou hydrotěžby, která se po vyřešení některých technických problémů velmi osvědčila. Již při druhé, velmi náročné akci, za vydatné pomoci kolegů z Býčí skály, se podařilo proniknout do komína, jehož slezením jsme se ocitli opět na aktivním řečišti Lopače, v místech do té doby jen potápěčům. Po detailním zhodnocení dalších možností začínáme hned následující týden s opatrným rozebíráním závalu ve směru povodňového řečiště na místě, kde již dříve začali sondovat potápěči, ale pro neúnosné riziko sesuvu volných bloků pracoviště opustili. Transportujeme na pracoviště dostatek dřeva a za vydatného dřevení již po třech pracovních akcích pronikáme do volných prostor, které překvapují svými rozměry i zcela jiným charakterem oproti dosavadnímu průběhu Lopače. Celkem bylo objeveno přes 200m protékaných tokem Lopače, které kaskádovitě klesají do hloubky 70 m pod povrchem. Další postup byl zastaven sifonem, ve kterém proběhlo několik potápěčských akcí. Sifon má charakter takřka kolmé studny hluboké 27 m s neprůlezným pokračováním. Po neúspěchu potápěčů jsme se pokoušeli proniknout za sifon přes dvě plazivky ucpané sedimenty, zde se přes velké úsilí a množství nasazené techniky nepodařilo proniknout do volných prostor. Nové prostory byly vystrojeny pevnými žebříky, zmapovány a poloha koncového sifonu zaměřena radiomajákem, byly též vylezeny některé komíny.

 

Jeskyně V Lipoveckém lomu:

Na výzkumu této lokality spolupracuje naše ZO s Moravským speleologickým klubem. V loňském roce jsme zde prováděli zabezpečení vchodů pevnými uzávěrami, na jejichž financování se podílela i správa CHKO Moravský kras.

 

Na ostatních lokalitách jsme prováděli udržovací práce a ve spolupráci se správou CHKO Mor. kras jsme uzavřeli vchody Škrapová propast a Vintoky 2 . V Šamalíkových jeskyních a Vintokách byla zahájena revize původního mapování.

 

Na většině akcí se velmi aktivně podílí mimo našich členů i nečlen ČSS Franci Musil.

Uskutečnili jsme též několik zahraničních akcí (Slovenský kras, Malá Fatra, Julské Alpy)

Dva členové se zapojují do činnosti Speleologické záchranné služby.