Výroční zpráva o činnosti za rok 1998

V roce 1998 jsme navázali na činnost z let předchozích a to na klíčových lokalitách Mlynářovo propadání, Nový Lopač a jeskyně Liščí. Na ostatních lokalitách byly prováděny čistící a udržovací práce.

 

Mlynářovo propadání - Na lokalitě Mlynářovo propadání probíhala velmi intenzivní činnost. Byla konečně dokončena těžební šachta a byly zahájeny práce ve výklenku s předpokládaným zavaleným odtokem. Již po první pracovní akci se objevily malé volné prostory, které vyústily v hloubce 16m do dvou malých chodbiček ukončených závalem. V levé z nich byl zaznamenán slabý přítok vody infiltrované z povrchu. Po několika marných pokusech o průnik koncovými závaly a orientačním zmapování bylo zahájeno ražení šachty v místě křížení obou chodbiček. V závěru roku jsme se zaměřili na zasedimentovanou chodbičku na konci již dříve známého horizontu. Asi po 3,5m jsme narazili po levé straně na úzký komín s částečně vyklizeným sedimentem a vpravo nahoru jsme pronikli do malé síňky se dvěma komíny, které vzhledem k hloubce síňky vedou pravděpodobně k povrchu.Celkově bylo zaměřeno cca 40m polygonu a nejnižší bod se nachází 21m hluboko pod hranou šachty. V roce 1999 budeme pokračovat v ražení šachty v nejnižším bodě a dále bude nutno zpevnit těžební šachtu buď dřevením nebo skružemi.

 

Nový Lopač - V prostorách Nového Lopače byla z velké části zastavena činnost potápěčů v prostorách za sifony pro technické potíže. Bylo pokračováno v průkopu sedimentů nad sifonem tzv. Přepad, potvrzeném i z druhé strany potápěči. Byl objeven volný komín končící slepě s fragmentem horizontu. V příštím roce bude pokračováno v těžbě v Přepadu a v tzv. Tulení chodbě.

 

Liščí - V jeskyni Liščí jsme provedli definitivní zabezpečení vchodu betonovými skružemi. Práce v Dómu sexu byly pro extrémní náročnost a obtížný přístup přerušeny a bude v nich pokračováno v roce 1999.

 

Na ostatních lokalitách se činnost omezila na kontrolní a exkurzní činnost. Na Vintocké I byla opravena poškozená uzávěra a pro rok 1999 zvažujeme možnost znovuotevření tzv. Absolutního dna, zavaleného po povodních v roce 1997.

 

Někteří členové pokračovali v započatém výzkumu ve Slovenském krasu v rámci Velikonočního pracovního týdne na základně SPELEO BADIZER v Ardově. V rámci exkurzí byla slezena Kunia priepasť -204m na Jasovskej planině. Několik členů uskutečnilo v srpnu již druhou expedici do Pyrenejí. V současné době jednáme s francouzskými jeskyňáři o možnosti sestupu do systému Dent d´Crollcs přes 55km dlouhého. Dva členové ZO se aktivně zapojují do činnosti speleologické záchranné služby.