Výroční zpráva o činnosti za rok 1995

V roce 1995 prováděla ZO průzkumnou a výzkumnou činnost na základě plánu činnosti na rok 1995 a současně v souladu s dlouhodobým plánem činnosti. Práce byly soustředěny na hlavní pracoviště ZO, t.j. systém Lopač - Mlynářovo propadání.

 

V jeskyni Lopač probíhal úklid a oprava závěsné plošiny nad odtokovým jezerem. Na jaře začal systematický potápěčský průzkum odtokového sifonu ve spolupráci se ZO 6-23 Aragonit. Bylo uskutečněno sedm ponorů s celkovou délkou 62 m, při čemž sedmý ponor se stal tragickým pro potápěče ing. Jan Šimečka 3.9.1995. Na tuto tragickou událost navazuje záchranná a vyprošťovací akce. Bylo provedeno zaměření pro otvírku vyprošťovací šachtice (Z.Šerebl). Tato šachtice byla hloubena ve spolupráci celé ČSS pod vedením J.Řeháka a vojáků CO Bučovice pod velením mjr. Vrchoty a kpt. Červenky. Šachtice zasáhla ve 30 m jezero s volnou hladinou pokračující chodbou s aktivním tokem v délce 65 m ukončenou sifonem. V této části proběhly mapovací práce ve spolupráci se ZO 6-01 Býčí skála. Byl prováděn průzkum komínů speleoalpinistickou technikou - bez nalezení dalšího pokračování. Další práce na jeskyni Lopač II probíhaly ve spolupráci s potápěči S.Bílkem, D.Hutňanem, M.Hotou a jejich kolegy průzkumem koncového sifonu. Po proplavání prvního sifonu v délce cca 20 m nalezli volnou hladinu (prostora asi 5 m) a další sifon s délkou asi 15 m. Po proplavání tohoto sifonu nalezli pokračování suché chodby v délce asi 45 m ukončené zasedimentovaným závalem. Aktivní tok z této chodby uhýbá po pár metrech doleva mezi řícené bloky. Další postup je plánován na rok 1996 - pokus o průstup závalem.

 

V Mlynářově propadání probíhaly těžební práce menšího rozsahu vzhledem k nestabilnosti sutí a materiálové náročnosti. Další práce jsou plánovány na rok 1996.

 

Na Jandurkových závrtech byly vytaženy ocelové žebře a byly instalovány ve vstupní šachtě Lopač II.

 

Šamalíkovy jeskyně zůstaly nadále v konzervaci a jsou využívány pouze k exkurzní činnosti.

 

Vintocký jeskyní systém je aktivně využíván pro exkurzní činnost a jako trenažér speleoalpinismu. Je prováděno hydrologické pozorování.

 

V jeskyni Liščí vzhledem k obtížnému průstupu do Dómu sexu byly práce dočasně pozastaveny a jejich pokračování je plánováno na rok 1996.

 

Exkurzní činnost: Propasťovité bludiště, Sedmnáctka, Pustožlebská zazděná, Piková dáma, Skleněné dómy, Rudické propadání, Býčí skála, Nová Amatérka, Hluboký závrt.