Výroční zpráva o činnosti za rok 1993

Lopač - Hloubení šachty za soustavného dřevení v nesoudržném podloží.

 

Šachta Adamováků - Kontrola uzávěry,konzervační a udržovací práce.

 

Šamalíkovy jeskyně - Kontrola uzávěry, konzervační a udržovací práce.

 

Vintocký j. systém - Mapovací práce v Liščí j. - polygon v úseku vchod - konec východní chodby. Uzávěra Vintocká I znovu vylomena a opravena, udržovací a konzervační práce, hydrografická pozorování.

 

Jandourkovi závrty - Zjištěn havarijní stav vstupní šachty. Nutná oprava a zabudování skruže, udržovací a konzervační práce.

 

Manželský závrt - Zjištěn posuv podloží pro ocelovou sestupovou výztuž. Udržovací a konzervační práce.

 

 

7.-14.8. se konalo na základně ZO školení Odborné školy České tábornické unie. Účastníci OTŠ byli seznámeni se základy jednolanové techniky a s tvorbou krasových jevů. Během školení byly navštíveny lokality: Lopač, Vintocký j. Systém, Šamalíkovy jeskyně, Císařská jeskyně, Skleněné dómy, Rudické propadání, Amatérská jeskyně.