Výroční zpráva o činnosti za rok 1992

Jandourkovi závrty - provedena kontrola stavu výdřevy šachty, konzervační a udržovací práce, likvidace provizorní stanice u závrtu, převoz kompresoru na základnu.

 

Šachta Adamováků - kontrola uzávěry, udržovací a konzervační práce.

 

Vintocký j. systém - při kontrole uzávěry bylo zjištěno poškození uzávěry. Uzávěra byla opravena a upravena. Dále bylo zjištěno odcizení materiálu použitého k vystrojení horní části Chodby ozvěny. Sledování hydrografických stavů.

 

Manželský závrt - v konzervaci, kontrola stavu, konzervační a udržovací práce.

 

Šamalíkovi jeskyně - kontrola uzávěry, sledování toků vody v Dómu pod balvanem

 

Lopač - pokračování v hloubení šachty za soustavného dřevení. V hloubce 6 m. bylo objeveno pokračování starého řečiště v délce 20 m, ukončeného kolmým stupněm zasypaným balvanitou sutí. Objevené prostory byly zmapovány. Vzhledem k nepřístupnosti dosažených prostor bylo rozhodnuto otevřít novou šachtu, která zpřístupní dosažené koncové prostory. Původní šachta byla uzavřena a zajištěna. Nová předpokládaná šachta byla povrchově situována.

 

Ostatní práce - pro CHKO MK instalace dozimetrů v jeskyních: Lopač, Vintocký j. Systém, Liščí j., Šamalíkovi j., Jedle. Měření VDV Lopač, Šachta Adamováků. Práce na základně.

 

Exkurze - Amatérská j., Býčí skála, Rudické propadání, Plánivy. Džomboj, Brázda.

 

Hostování - geologická dokumentace a mapovací práce v j. systému Býčí skála - Dušan Hypr.