Výroční zpráva o činnosti za rok 1991

  • Lopač - Otevírání nové šachty do Lopače. Těžením a postupným dřevením bylo dosaženo hloubky 3 m. Závěr: Pokračovat v těžení. Kontrola uzávěry původního vchodu. Udržovací a konzervační práce dosud známých prostor. Do lokality bylo podniknuto několik exkurzí.
  • Vintocký jeskyní systém - Zavěšení lankového žebříku na nástupu na traverz v Chodbě ozvěny. Udržovací a konzervační práce.
  • Šamalíkovy jeskyně - Oprava vstupní šachty - usazení a obsypání skruže. Udržovací a konzervační práce.
  • Jandourkovi závrty - Oprava horní části vstupní šachty.Navrženo zrušení provizorní základny.Udržovací a konzervační práce.
  • Šachta Adamováků – Exkurze, udržovací a konzervační práce.
  • Ostatní práce - Topografické práce - polygonový tah vchodů Vintocký j. systém - Šamalíkovy j. - Šachta Adamováků – Lopač. Práce na základně.
  • Exkurze - Amatérská jeskyně, Rudické propadání - vodní cesta, Býčí skála, 13C, Piková dáma, Spirálka. Ve spolupráci s Belgickou speleologickou skupinou ASAR byla podniknuta exkurze do polských Tater. Byly navštíveny lokality: Sniežna, Čarná diera a několik dalších jeskyní.