Výroční zpráva o činnosti za rok 1976

  • V uplynulém roce1976 opět velmi úzce spolupracovaly skupiny Jedelská a Ostrovská na stavbě společné výzkumné základny. Výzkumná činnost probíhala rovněž společně,ale proti minulým rokům v podstatně menším rozsahu. Za velkého úsilí byla dokončena stavba společné základny,východně od vápenky Velká dohoda. Pro úspěšné dokončení prací bylo zorganizováno týdenní soustředění obou skupin. Na stavbě nové stanice bylo odpracováno celkem 2943 hodin.
  • Výzkumné práce probíhaly v Šamalíkových jeskyních u Ostrova, kde byla uvolněna chodba ze Západního dómu 15m dlouhá za účelem propojení s tzv. Horním vchodem. Přestože bylo dosaženo míst, kde skončily práce dělníků poslance Šamalíka, propojení nebylo dosaženo. Pro dokončení prací bude nutno provést nové zaměření. Do jeskyně bylo provedeno několik orientačních exkurzí pro nové členy. Spodní vchod je v současné době v desolátním stavu, proto byl další vstup do jeskyně zastaven.
  • V propadání u Domínky bylo pokračováno v prohlubování vstupní šachty, aby bylo dosaženo skalního podloží v ponorném údolíčku.
  • Do Manželského závrtu se uskutečnily dvě exkurze za účelem revize stavu lokality. V průběhu roku byly prováděny sestupy do propadání v Jedlích kde byl sledován stav výdřevy a započato s pracemi na výměně výdřevy ve vstupu do Meandrového dómu.
  • V jeskyních ponorného systému Vintok bylo provedeno několik exkurzí na Absolutní dno, kde bylo zjištěno ucpání chodby do Říceného dómu sedimenty. Na uzavření vchodu do Vintocké propasti I byla připravena mříž.
  • V Liščí jeskyni se podařilo po prokopání, sedimentů proniknout do volných prostor na konci Zapadni chodby. Nová část je dlouhá 20 metrů, na konci se lo­mí ve 20 m hlubokou propast s menší síňkou na dně. V celé nově objevené chodbě je velmi pěkná výzdoba, která byla fotogra­ficky zdokumentována a bylo započato s mapovacími pracemi. Pro zabezpečení těchto prostor před devastací byla vyrobena mříž na uzavření vchodu. V Jižní chodbě bylo započato s uvol­ňovacími pracemi konečném bodě.
  • Část členstva skupiny se zúčastnila informativní exkurze do oblasti starého dolování v okolí Přibyslavi. Při exkurzi do tzv. Červené štoly byly získány zajímavé nové poznatky.
  • Členové obou skupin odpracovali při výstavbě výzkumné základny a výzkumných pracích i jejich zabezpečení celkem 4464 hodin.