Výroční zpráva o činnosti za rok 1973

Jedelská skupina

  • Závrt č. 164 Manželský byla provedena výměna výdřevy ve vstupní šachtě do hloubky 4 m a kontrola celé sestupné části. Na dně šachty v Domu obřích hrnců bylo v červenci 1973 pro­niknuto do další volné prostory. Je to mírně meandru­jící chodba charakteru řečiště, kaskádovitě sestupná. Výška chodby dosahuje až 2,5 m a šířka cca l m. Dno tvoří opracovaná vápencová sut, křemenné písky a štěrky s valouny kvarcitu. Z drobné stalaktitické výzdoby vy­nikají pásy embryonálních tvarů excentrických výrůstků. Chodba končí asi po 30 m náplavovým sifonem, jehož vý­plň je značně prosycena vodou.- Celková hloubka závrtu je nyní asi 80 m.
  • Ponor Domínka u Ostrova na této lokalitě byla provedena otvírka průvanového místa šachtou do hloubky3 m, kde byly zjištěny velmi úzké a neprůlezné pukliny.Byly provedeny přípravné práce na otvírku vlastního po­noru.

Ostrovská skupina pokračovala ve své činnosti (převážně pozorování vodních stavů a kontrola výdřevy) v oblasti Vintockého jeskynního systému a Šamalíkových jeskyní.